home-Bank-icon-04

Η Εταιρεία μας εκπροσωπεί Τράπεζες και αναλαμβάνει υποθέσεις που αφορούν τις σχέσεις των ιδιωτών και των εταιρειών με πιστωτικά ιδρύματα, και ενδεικτικά με:

  • Χρηματοδοτήσεις ιδιωτών/εταιρειών από πιστωτικά ιδρύματα
  • Νομιμοποιήσεις εταιρειών
  • Εξασφαλίσεις – Υποθήκες (προσημειώσεις)
  • Εγγυητικές επιστολές
  • Τραπεζικές Ενέγγυες Πιστώσεις
  • Χρηματοδοτικές μισθώσεις
  • Εισπράξεις απαιτήσεων
  • Ναυτικά δάνεια