ΠΡΟΦΙΛ

Η ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η Δικηγορική Εταιρεία "ΜΑΝΩΛΗΣ ΕΓΓΛΕΖΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ", με έδρα τον Πειραιά ειδικεύεται στο Ναυτικό, Τραπεζικό και Εμπορικό Δίκαιο με τους ακόλουθους βασικούς κύκλους εργασιών:

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΣ:

Αγοραπωλησίες, χρηματοδότηση πλοίων και υπηρεσίες μεσεγγυούχου (escrow agent) - Νηολογήσεις - Ναυλώσεις και Φορτωτικές - Ναυτικές Απαιτήσεις - Επιθαλάσσιος Αρωγή - Συγκρούσεις - Κατασχέσεις - Εργατικά - Διαιτησία - Θαλάσσια Ασφάλιση - P&I.

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ:

Χρηματοδοτήσεις - Νομιμοποιήσεις - Εξασφαλίσεις - Υποθήκες - Εγγυητικές Επιστολές - Τραπεζικές Ενέγγυες Πιστώσεις - Χρηματοδοτικές Μισθώσεις - Εισπράξεις Απαιτήσεων.

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ:

Σύσταση και Παρακολούθηση Εταιριών είτε με έδρα την Ελλάδα είτε υπεράκτιων - Φορολογικός Σχεδιασμός - Κατοχύρωση Πνευματικών Ιδιοκτησιών - Συναλλαγές σε εθνικό και διεθνές επίπεδο - Εκδόσεις Αδειών - Μετοχές - Εταιρικός Μανδύας - Δικαιόχρηση - Συγχωνεύσεις, πτωχευτική διαδικασία, άρθρο 99, εμπορικές συμβάσεις, δικαστηριακή υποστήριξη.

GDPR:

Πλήρης κάλυψη του νομικού τμήματος του GDPR, έλεγχοι, γνωματεύσεις, εισηγήσεις σε πρακτικές, έγγραφα συμμόρφωσης, διαδικασίες – Εκπαίδευση – Προσδιορισμός καθηκόντων Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO), Υπηρεσίες DPO.

Πλήρης κάλυψη της όλης διαδικασίας GDPR με ομάδα Συμβούλων και Ειδικών Μηχανογράφησης

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΙ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, ΑΓΓΛΙΚΑ ΚΑΙ ΙΣΠΑΝΙΚΑ

Εκπροσωπεί Τράπεζες, ναυτιλιακές και εμπορικές-ελληνικές και αλλοδαπές- Εταιρίες ενώ καλύπτει νομικά το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά. Η εταιρεία κρατάει τη νομική στήλη της ναυτιλιακής επιθεώρησης NEWSFRONT, ενώ ο επικεφαλής παραδίδει μαθήματα και σεμινάρια ναυτικού και εμπορικού δικαίου.

Manolis Eglezos & Associates Law Company
Web Design & Web Development by Web Design & Web Development