Παρέχουμε υπηρεσίες σε πολυάριθμα νομικά πρόσωπα, οργανισμούς και επιχειρηματίες παγκοσμίως. Οι τράπεζες υποβοηθώνται απ’ το γραφείο μας σε θέματα εξασφαλίσεων, είσπραξης απαιτήσεων και εκτέλεσης. Ναυτιλιακοί όμιλοι, P+I clubs, μεσίτες και ναυπηγοεπισκευαστικές εταιρείες κάνουν χρήση των συμβουλευτικών αλλά και δικαστηριακών μας υπηρεσιών. Παρέχουμε συμβουλές στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά και τα μέλη του, αναφορικά με τα ζητήματα που ανακύπτουν στις σύνθετες δραστηριότητες τους.

Εμπορικοί όμιλοι, μεταξύ των οποίων και ο μεγαλύτερος παγκοσμίως τουριστικός οργανισμός, ανώνυμες εταιρίες και εταιρίες περιορισμένης ευθύνης ποικίλου οικονομικού και εμπορικού προσανατολισμού λαμβάνουν τις συμβουλές μας σε τοπικό και διεθνές επίπεδο.