Η «Μανώλης Εγγλέζος και Συνεργάτες Εταιρεία Δικηγόρων» είναι δικηγορική εταιρεία που εδρεύει στον Πειραιά. Το Γραφείο ιδρύθηκε το 1997 από το Μανώλη Εγγλέζο, ο οποίος βασίστηκε σε μια εμπειρία αποκτηθείσα από το 1990 στους τομείς του Ναυτικού, Εμπορικού και Τραπεζικού δικαίου. Από μια αρχική ομάδα δύο δικηγόρων και ενός ασκουμένου, το γραφείο εξελίχθηκε σε ένα πολυμελές σχήμα που μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του διαχειριζόμενου όγκου εργασιών.

Εξειδικεύεται στο εμπορικό και ναυτικό δίκαιο καθώς και σε θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων, ιδίως βάσει του Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR).

Η φιλοσοφία μας συνδυάζει την παραδοσιακή νοοτροπία προσφοράς μιας καλά οργανωμένης υπηρεσίας που μετέρχεται τις υψηλές τεχνολογικές δυνατότητες ενός παγκοσμιοποιημένου περιβάλλοντος, αποσκοπώντας στο να παράσχει επαγγελματικά τεκμηριωμένη, άμεση και οικονομικά αποδεκτή λύση, που ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε πελάτη ξεχωριστά. Αντιλαμβανόμαστε πλήρως την ανάγκη ενός επιχειρηματία για αξιόπιστες νομικές συμβουλές και μάλιστα εντός στενών χρονικών ορίων και είμαστε ταγμένοι στο να παρέχουμε τέτοιου είδους αρωγή.

Δεν αρκούμαστε αποκλειστικά και μόνο στην ανάλυση των νομικών παραμέτρων της εκάστοτε υπόθεσης, αλλά στοχεύουμε στο να επιτύχουμε τους εμπορικούς σκοπούς του πελάτη, λαμβάνοντας υπόψιν τις υπάρχουσες δυσκολίες, καταλήγοντας εν τέλει στη λύση που καλύπτει τις ανάγκες του. Προκειμένου να το επιτύχουμε, χρειάζεται να συνδυάσουμε μια ενδελεχή γνώση των σχετικών διατάξεων με ένα υψηλό βαθμό ευελιξίας και φαντασίας, ώστε να χειριστούμε με τον καλύτερο τρόπο τη συγκεκριμένη υπόθεση.

Ένα δίκτυο από συνδεδεμένα γραφεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, μας επιτρέπει να ανταποκρινόμαστε στις διεθνείς ανάγκες των νομικών προσώπων που μας αναθέτουν τη νομική τους εκπροσώπηση.

Στην εταιρεία μας συμβουλεύουμε στα Ελληνικά, Αγγλικά και Ισπανικά, γλώσσες που μας επιτρέπουν να προσφέρουμε υπηρεσίες σε πάνω από την μισή οικουμένη στη μητρική τους γλώσσα.

Τέλος, η εταιρεία μας κρατάει τη νομική στήλη της ναυτιλιακής επιθεώρησης NEWSFRONT.